תנאים והגבלות


תנאים והגבלות

הגדרות

לכל אחד מהתנאים המוזכרים להלן המשמעויות הבאות בתנאי מכירה אלה של שירותים 972News (להלן "התנאים"):

הכרזה: הכוונה לכל האלמנטים והנתונים (חזותי, טקסט, צליל, צילומים, רישומים) שהגיש המו"ל למערכת בערבותו באחריותו האישית, במטרה לקנות, להשכיר או למכור מוצר או שירות ושידור באתר ובטלפון נייד.

האתר.

מפרסם: פירושו כל גורם פרטני או משפטי בישראל שיש לו חשבון והגיש מודעה ממנו באתר. כל מפרסם חייב להיות מחובר לחשבון האישי כדי לבצע הפקדה (לפרסם מודעה) ו / או לנהל את המודעות שלו. ההפקדה הראשונה כרוכה באופן אוטומטי ביצירת חשבון אישי עבור המפרסם.

חשבון אישי: מתייחס לשטח הפנוי שכל מפרסם צריך ליצור אליו עליו להתחבר מהאתר כדי להפיץ, לנהל ולהציג את המודעות שלו.

 972News: פירושו של החברה המפרסמת ומפעילה את אתר 972News ואתר האינטרנט הנייד הרשומים במדינת ישראל כעסק פרטי תחת המספר 345203004, שמשרדה הרשום ממוקם ברחוב ברנר 17

שירות לקוחות: מחלקת חדשות 972, שם המפרסם יכול לקבל מידע נוסף. ניתן ליצור קשר עם שירות זה באמצעות דואר אלקטרוני על ידי לחיצה על הקישור באתר ובאתר הנייד.

שירות 972News פירושו השירותים הניתנים למשתמשים ולמפרסמים באתר ובאתר נייד.

אתר: פירושו שהאתר המנוהל על ידי 972News נגיש בעיקר מכתובת האתר https://board.972.news ומאפשר למשתמשים ומפרסמים לגשת לשירות 972News דרך האינטרנט.

אתר סלולרי: אתר סלולרי המופעל על ידי 972News, זמין בכתובת https://board.972.news ומאפשר למשתמשים ומפרסמים לגשת דרך שירות הטלפונים הניידים https://board.972.news.

משתמש: כל מבקר שיש לו גישה לשירות 972News דרך האתר והאתר הנייד, כמו גם שירות הייעוץ 972News, נגיש ממדיה שונים.

נושא

תנאי שימוש אלה קובעים את תנאי החוזה החלים על כל מנוי של המפרסם המחובר לחשבון האישי שלו מהאתר ומהאתר הנייד.

אימוץ

כל שימוש באתר על ידי המפרסם הוא הסכמה מוחלטת לתנאים אלה.

חובה

אחריות 972 אין אפשרות לחייב את החדשות באחריות לאי ביצוע או ביצוע פסול של בקרה ראויה, לא בגלל המפרסם או במקרה של נסיבות של כוח לא ברור (FORCE MAJEURE).

שנה לתנאים אלה

972News שומרת לעצמה את הזכות לשנות את כל התנאים או חלקם בכל עת.

מפרסמים ממליצים לעיין בתנאים כדי להתעדכן בשינויים.

שונות

אם חלק מהתנאים עשויים להיות לא חוקיים, לא תקפים או לא תקפים מכל סיבה שהיא, הוראות אלה ייחשבו ללא כתובות, ללא ספק תקפותן של יתר ההפרשות שימשיכו לחול בין מפרסמים ו- 972News.

כל תלונות צריכות להיות מופנות לשירות הלקוחות של 972News.